Freor Erida Scroll

Plug-in fryskåp som kan anslutas till CoolFlow- systemet. Erida Scroll är tillgänglig med både luft- och vätskekyld kondensor.

Läs vidare

Freor Jupiter Scroll

5/6-plan med som kan anslutas till CoolFlow- systemet. Jupiter Scroll är tillgänglig med både luft- och Vätskekyld kondensor.

Läs vidare