CoolFlow™ är ett nytt och mer ekonomiskt sätt att genomföra kyl i butiker

I CoolFlow -koncept ansluts kylmöblerna till en vätskekrets som transporterar iväg kondensorvärmen. Vätskan kan lätt och billigt föras från möbler direkt till butiken, via fastighetens värmeåtervinningssystem eller ut till kylmedelkylare utomhus. I kombination med en hybrid disk finns valmöjligheten att använda en luftkyld kondensor eller ovannämnd lösning beroende på årstid då butiken saknar värmeåtervinning.

Till CoolFlow kretsen kan till exempel flerplansdiskar, frysskåp, betjäningsdiskar samt kyl- och frysrum anslutas. Du får möbler i färger, storlekar och utrustning som passar till ditt koncept. CoolFlow™ -system passar speciellt bra till 100-2000 m2 butiker som är nya eller som moderniseras.

Vi genomför projekten från början till slut med en ”turn key” -princip.
Coolfors har redan byggt ca 60 CoolFlow™ butiker i Finland och Sverige.

Varför CoolFlow™?

Den nyaste teknologin

 • I möblerna finns det komponenter som kompressorer och styrning som har optimerats till CoolFlow™ -system.
 • Energieffektiva och tysta Scroll -kompressorer.
 • Naturvänliga köldmedium utan behov att gå över till dyr centralkyld teknik.

Litet behöv av underhåll

 • Hermetiska (lufttäta) kompressorer i möbler.
 • En liten mängd köldmedium (under 3 kg/möbel) Till exempel: 10 st. 375-flerplansdiskar, i systemet finns det köldmedium på tillsammans ca 25 kg (HFC R134a), alternativt 3 Kg Propan(R290).
 • Om ett läckage inträffar (läckagegrad: 0-1%), så drabbas bara en sektion, ej hela systemet!
 • Varuförlusten vid driftstopp är minimal eftersom varje sektion fungerar som en ”stand-alone”.
 • Möjlighet till extern uppkoppling via styrsystem, som kan minimera utryckningar till behov.

Snabbt och lönande montering

 • Möbler levereras färdiga med komplett utrustning.
 • Rörarbete utan lödning / brandjobb.
 • Vid behov kan anläggningen monteras utan att stänga butiken.
 • Det är lätt att lägga till nya möbler samt ta dem ifrån systemet.
 • Lågt drifttryck.

Miljöpåverkan

 • Varje kylmöbel har noggrant dimensionerats och justerats till ett temperaturområde och en bruksmiljö som du själv bestämmer. Automatiken ser till att kylobjektet alltid är optimerat efter dina behov.
 • En låg köldmediemängd.
 • Köldmedier som har låga GWP poäng är miljövänliga!
 • Kondensorvärmen kan användas vid behov för att värma butik och fastighet.
 • Med glasdörrar sparar du energi!

Litet behov av utrymme

 • Traditionellt maskinrum behövs inte och värdefulla kvadratmeter i små butiker kan användas på ett annat sätt.

Kvalitet

 • Hög kvalitet på våra produkter har garanterats i kombination med de bästa experterna och materialen. Kylmöbler som CoolFors levererar har tillverkats från komponenter av världens ledande tillverkare.

CoolFlow –systemets uppbyggnad

 1. Kylmedelkylare för bortförsel av värme utomhus.
 2. Trevägventil fördelar kylmedlet mellan kylmedelkylare alt. värmeåtervinningskrets.
 3. T.ex ackumulatortank för ackumulering av den varma vätskan.
 4. Cirkulationspump för cirkulation av kylmedlet.
 5. Elektronisk regulator.
 6. Värmeväxling via plattvärmeväxlare (kondensor).
 7. Scroll- kompressor.
 8. Elektronisk expansionsventil.