Freor Erida Scroll

Plug-in fryskåp som kan anslutas till CoolFlow- systemet. Erida Scroll är tillgänglig med både luft- och vätskekyld kondensor.

Namn:Freor Erida Scroll
Typ:Plug-in fryskåp som kan anslutas till CoolFlow® -systemet.
Beskrivning:Erida Scroll är tillgänglig med både luft- och vätskekyld kondensor. Hybrid-modell har båda kondensormöjligheter.
Temperaturområde:-18…-20°C, -22…-24°C
Bredd:1560 / 2340 / 3120 / 3900 mm
Mått:Se tabell
Displayyta:4,5 – 13,59 m2
Volym:1,76 – 4,97 m3
Köldmedium:R134a/R290 (max 2-3 dörrar)
Avfrostning:Automatisk
Belysning:LED-belysning
Standard:Dörrar

Produktblad